Nowe ceny biletów w Olsztynie (aktualizacja)

 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links_related.module on line 197.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links_related.module on line 433.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links.inc on line 1450.
Etykiety:  

Stało się. Olsztyńscy radni przegłosowali zmianę taryfy opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym. Dyskusja nad zmianami była długa, na raczej przeciętnym poziomie, ale przede wszystkim zakończyła się tak, jak można się było tego spodziewać: uchwała została przegłosowana.

Trudno odnieść się do samej taryfy, ponieważ uzasadnienie nie zawiera praktycznie żadnych informacji na ten temat. Jest odniesienie do cen paliwa i nic poza tym. Kolejny raz sprawę taryfy rozpatruje się w oderwaniu od reszty narzędzi polityki transportowej. Nie można się temu dziwić, bo polityki transportowej Olsztyn nie ma. Co gorsza, nie ma także żadnej wizji transportu miejskiego. Znamienne, że nie padła odpowiedź na dwa istotne pytania:

 • jakich innych źródeł sfinansowania dziury w budżecie przeznaczonym na transport zbiorowy poszukiwano? (opozycja pyta prezydenta)
 • skąd wziąć pieniądze jeśli nie z podwyżki? (prezydent pyta opozycję)

To ciekawe, bo oba pytania dotyczą tego samego. Z jednej strony w żaden sposób uzasadnienie uchwały nie odnosi się do innych możliwości zdobycia środków, z drugiej zaś, radni opozycyjni zgłaszający wniosek o rozłożenie podwyżki na kolejne lata nie są w stanie zaprezentować szczegółów rozwiązania. Owszem, zmiany w taryfie są niespodzianką, ale dla mieszkańców (o tym dalej), a nie radnych! Jeśli w dniu głosowania radny zgłasza poprawkę, to powinien ją zgłaszać  z uzasadnieniem, tak jak zgłoszony został projekt. Rozważanie jakichkolwiek zmian w uchwale bez ich uzasadnienia jest po prostu niebezpieczne.

W kwestii środków na finansowanie komunikacji zbiorowej, okazuje się, że "Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004-2013" nie tylko w przypadku wydzielonych pasów autobusowych poszedł w zapomnienie. Prawdopodobnie o dokumencie tym prezydent przypomni sobie w dniu, w którym trzeba będzie przed końcem 2013 roku wykreślić z niego szereg niezrealizowanych zmian. W dokumencie tym znalazł się następujący zapis:

VI. Finansowanie rozwoju transportu publicznego w Olsztynie.
Realizacja zintegrowanego rozwoju transportu publicznego w Olsztynie będzie finansowana z:
(...)
− środków pochodzących z opłat parkingowych;

Oczywiście nie są możliwe przepływy tych pieniędzy wprost, ale zwiększenie opłat za parkowanie w centrum miasta wpłynie na kondycję całego budżetu, w którym już przesunięcia z pewnością są możliwe. Dlatego właśnie rozpatrywanie taryfy opłat w oderwaniu od innych narzędzi kształtowania transportu w mieście pozbawione jest sensu i prowadzi w prostej linii do chaosu i braku spójności.

Wracając do udziału społeczeństwa, to sprowadzi się on niestety tylko i wyłącznie do kupowania nowych droższych biletów. Mimo odpowiednich zapisów w uchwale Nr IV/15/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn (§ 2. ust 2. pkty 4 i 7 załącznika do Uchwały):

Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w sprawach dotyczących w szczególności:
4)organizacji komunikacji miejskiej w Olsztynie;
7)aktów prawa miejscowego;

projekt zmian nie został poddany konsultacjom. Co więcej, został zaprezentowany na stronie internetowej Urzędu Miasta dopiero na trzy dni przed sesją, na której miał być uchwalony! Tym samym kolejny raz uniemożliwia się mieszkańcom udział w merytorycznej dyskusji na tematy ich dotyczące. Zgodnie z Regulaminem Rady Miasta mieszkańcy mogą składać na sesji wnioski, ale muszą te wnioski zgłosić Przewodniczącemu 3 dni przed sesją. Jak mają to zrobić, skoro 3 dni przed sesją nie podano do wiadomości publicznej porządku obrad oraz treści uchwał, które mają być głosowane?

Wracając do samej taryfy, trzeba przyznać, że pojawiły się w niej ciekawe zapisy. Nie będę rozpisywał się o szczegółach, bo te można znaleźć w projekcie uchwały, ale za najważniejsze uważam:

 • bilet 30-dniowy - w końcu!
 • przejazd nocny w cenie dziennego - do tej pory koszt przejazdu 4 osób taksówką był niższy niż jazda autobusem;
 • brak opłat za bagaż - chyba nie warto nawet komentować 
 • bilet 3 dobowy w miejsce 3 dniowego - bardzo dobra zmiana!

W końcu udało się znieść absurdalne zapisy o opłacie za przewóz bagażu, czego nie uczyniono poprzednim razem.

Teraz krótko o negatywach przegłosowanych rozwiązań:

 • opłata za brak biletu będzie umorzona jeśli się okaże bilet okresowy zakupiony przed dniem kontroli - jeśli już stosuje się takie ulgi dla gapowiczów, to dlaczego nie dotyczy to sytuacji, w której bilet został kupiony w dniu kontroli, ale przed nią?
 • bilet 30-dniowy jest ważny od dnia następnego - czym jest uzasadnione to ograniczenie? dlaczego kupujący nie może wybrać dnia, od którego bilet będzie ważny?
 • w uchwale nadal brak słowa o biletach elektronicznych (mobilet, skycash) - $3 ust. 1 sprawia, że takie bilety są nieważne (podobnie zresztą jak dotychczasowe bilety okresowe).
 • pozostawia się też szereg rozwiązań, które powodują, że taryfa jest niepotrzebnie skomplikowana: bilety okresowe na 1 i 2 linie (nie wiem gdzie jeszcze funkcjonuje takie rozwiązanie, ile takich biletów się sprzedaje?); bilety 5-, 7-, 10-, 15- dniowe - ile ich się sprzedaje? jakie są koszty druku tych biletów?
 • uchwała nie określa wzorów szeregu dokumentów - np. legitymacji ZKM, dokumentu potwierdzającego status dużej rodziny.

To tylko kilka z ważniejszych uwag. Na koniec jeszcze parę zdań w kwestii przewidywania konsekwencji działania. W 2008 roku radni przegłosowali uchwałę z zapisem:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

W wyniku takiego zapisu mieliśmy małe zamieszanie, bo uchwała została opublikowana w Dz.U. z 15 września i tym samym weszła w życie 30 września, a nie z początkiem miesiąca (co istotne w przypadku istnienia biletów miesięcznych). Okazuje się, że przegłosowana dziś uchwała zawiera dokładnie taki sam zapis, co skomplikuje sprawę ze względu na istnienie biletów zarówno miesięcznych, jak i 30 dniowych. W skrajnym przypadku, na ten sam miesiąc będzie można kupić bilet miesięczny za 98 złotych lub 30-dniowy za 110. Można było uniknąć tej kłopotliwej dla wszystkich sytuacji stosując zapis, jaki wykorzystano w Warszawie:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2011 r.

Być może gdyby uchwała była konsultowana z mieszkańcami, udałoby się wprowadzić podobny zapis także w naszej uchwale. Ale niestety... Władze Olsztyna znają się na wszystkim najlepiej.

No i już wszystko wiadomo

Nowe ceny biletów wchodzą w życie 30 lipca. Pierwsze komunikaty głosiły błędnie, że nastąpi to 29 lipca, ale sprawę udało się wyprostować.

ZałącznikWielkość
zał do 184 11 opłaty MPK.pdf2.46 MB
184 11 opłaty MPK.pdf652.63 KB

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

4 + 7 =
Rozwiąż proste zadanie matematyczne i wpis wynik podanego działania. Np. 1 +3 = 4