Finał sprawy o dostęp do informacji publicznej - przegrana MZDiM

  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links_related.module on line 197.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links_related.module on line 433.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links.inc on line 1450.
Etykiety:  

We wpisie z 13 października 2010 roku opisałem m.in. problemy z uzyskaniem informacji publicznej z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie. Dzień po publikacji wpisu oraz wysłaniu pisma z prośbą o udzielenie odpowiedzi, dyrektor MZDiM przesłał mi część materiałów. Tego samego dnia wezwałem do uzupełnienia odpowiedzi na wniosek o brakujące dokumenty. Wobec braku reakcji na ten mail oraz wizytę w MZDiM, 22 października złożyłem za pośrednictwem MZDiM skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na bezczynność dyrektora MZDiM w rozpatrzeniu mojego wniosku. Dopiero 10 listopada, tj. grubo po ustawowym terminie, skarga wpłynęła do WSA. Warto też dodać, że Sąd dwukrotnie wzywał MZDiM do uzupełnienia akt sprawy.

Na rozprawie 27 stycznia 2011 roku Sąd uznał moją skargę za zasadną i zasądził zwrot kosztów poniesionych przeze mnie: wpisu od skargi oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Treść postanowienia była do przewidzenia (fragment, podkreślenia moje):

W niniejszej sprawie oczywistym jest, że organ pozostawał w bezczynności, w przedmiocie udostępnienia skarżącemu żądanej przez niego informacji publicznej, gdyż w ustawowym terminie 14 dni (…) nie doręczył stronie dokumentów objętych wnioskiem z dnia 28 września 2010 r., ani też nie wydał decyzji odmownej w tym przedmiocie (…). Tym samym organ naruszył obowiązujące go terminy załatwienia sprawy administracyjnej.

Całość postanowienia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E8DB77D58B

Niestety, nie uwzględniono kosztów ustanowienia pełnomocnictwa, w związku z czym złożyłem zażalenie, które oczywiście rozstrzygnięto na moją korzyść postanowieniami z 17 lutego oraz 21 marca br.

Całość postanowienia z 17 lutego: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DA13DF09BB
Całość postanowienia z 21 marca: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/402836B920

Podsumowując, brak odpowiedzi na mój wniosek oraz wielokrotne prośby o informację o stanie sprawy, naraziły budżet miasta na stratę co najmniej 477 zł. Dodać do tego należy:

  • koszty prowadzonej korespondencji przez MZDiM, a warto zauważyć, że dwukrotnie był wzywany przez WSA do uzupełnienia akt sprawy,
  • wynagrodzenie pełnomocnika MZDiM,
  • koszt straty czasu urzędników zajmujących się odpowiedzią na skargę zamiast odpowiedzią na wniosek o udzielenie informacji publicznej,
  • oraz inne, np. koszty wydruku pism.

Trzeba podkreślić, że za błąd dyrektora MZDiM zapłacą wszyscy mieszkańcy Olsztyna, ponieważ zwrot kosztów nastąpił z budżetu MZDiM.

Niestety ten przypadek dowodzi, że dostęp do informacji publicznej jest fikcją. Wystarczy np. spojrzeć jaką datę mają oświadczenia majątkowe dyrektorów miejskich instytucji. Wszystko zgodnie z prawem.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

3 + 17 =
Rozwiąż proste zadanie matematyczne i wpis wynik podanego działania. Np. 1 +3 = 4