Buspasy kontratakują

  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links_related.module on line 197.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links_related.module on line 433.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links.inc on line 1450.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links.inc on line 1450.

Pas autobusowyJeszcze nie tak dawno informowałem o znikających pasach autobusowych, a już sytuacja znowu się zmienia. W planowaniu układu komunikacyjnego w Olsztynie zmiany zachodzą niemal jak w kalejdoskopie. Budowę w latach 2006-2013 wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów transportu publicznego z jednoczesną przebudową, poszerzeniem ulicy Partyzantów zakłada „Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004-2013", przyjęty uchwałą nr XXXV/441/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004 roku w (z późn. zmianami). W przygotowanym w czerwcu bieżącego roku na zlecenie MZDiM projekcie modernizacji tej ulicy, nie zawarto wytyczonych pasów autobusowych.

W czasie spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 29 czerwca br., zgłosiłem moje wątpliwości dotyczące braku pasów autobusowych na ul. Partyzantów:

Dzień dobry, Borys Zadorecki. Ja mam trzy pytania, po jednym do trzech osób. Pierwsze może do pana prezydenta. Tutaj pan projektant, a także pan dyrektor Gustek, wspominali o projekcie tramwajowym, o autobusach. Mam takie pytanie: w studium wykonalności projektu modernizacji i rozwoju transportu zbiorowego w Olsztynie, czyli w projekcie, który ma w swoim zakresie ma tramwaj, na ul. Partyzantów wytyczone są wydzielone pasy dla autobusów. Co się z tymi pasami stało w tym projekcie i w ogóle w całym projekcie związanym z tramwajami?

W odpowiedzi na to pytanie uzyskałem następujące wyjaśnienie prezydenta Grzymowicza:

Dzień dobry państwu. Jeśli chodzi o tramwaj, jeśli chodzi o system transportu zbiorowego, o projekt który przygotowujemy, to oczywiście takie założenia były poczynione, że będziemy budować pasy wyłączeniowe na ul. Partyzantów, przyjmując, że ta ulica w ogóle nie będzie modernizowana, w zakresie oczywiście dzisiaj tych złożonych propozycji. Dzisiaj propozycje, które są tu przedstawione, które obejmują trzy koncepcje, zakładają wybudowanie dodatkowych pasów ruchu i w związku z tym w studium wykonalności w tramwajach zostało to w ten sposób zapisane, że skoro ten wariant jest wariantem szerszym, niż ten tylko z wydzielonymi pasami ruchu, to wtedy przy takiej modernizacji tej ulicy, proponowanej dzisiaj w tej koncepcji, nie ma potrzeby i nie będzie, bo nie będzie miejsca już na dodatkowe pasy dla autobusów jako wydzielone pasy. Dziękuję.

Ponieważ niewiele z tej wypowiedzi wynikało, argumentacji nie przedstawiono żadnej, a co gorsze prezydent minął się z prawdą odnośnie zapisów w Studium wykonalności, zadałem kolejne pytanie:

Ja bym chciał podrążyć jeszcze temat tych pasów autobusowych, z tego względu, że przyznaję, nie widziałem w tym studium takiej alternatywy dla tych pasów pasów w postaci modernizacji tej ulicy. Być może to tam jest, zajrzę, sprawdzę. Natomiast na jednej z planszy w tym studium można zobaczyć, że pasy autobusowe na tej ulicy miały zostać w znacznym stopniu dobudowane. W związku z czym w pewnym sensie założono już wtedy modernizację tej ulicy, jej poszerzenie i przeznaczenie po jednym pasie w każdym kierunku dla autobusów. Dlatego nie rozumiem jaką alternatywą dla pasów autobusowych, wydzielonych, jest modernizacja tej ulicy w tej postaci. Dziękuję.

Tym razem na ratunek prezydentowi ruszył wicedyrektor MZDiM - Zbigniew Gustek:

Ja nawiążę do wypowiedzi pana prezydenta, bo ona akurat ten problem tutaj w jakiś sposób rozwiązywała. Ja rozwinę troszeczkę. Otóż, to na co się pan powołuje było opracowywane dwa, dwa i pół roku temu. Opracowanie krakowskie na temat rozwoju transportu zbiorowego w Olsztynie, brało pod uwagę stan sprzed dwóch i pół roku. Stan układu komunikacyjnego, w tym ul. Partyzantów, w tym ul. Bałtyckiej, no i tam innych jeszcze istotnych dla całego układu komunikacyjnego ulic w mieście. My idziemy trochę do przodu, miasto idzie do przodu. Po prostu robimy przebudowy, nie tylko ul. Partyzantów, planuje się również przebudowę ul. Bałtyckiej, wyprzedzając to, co było uznane za kłopot przez twórców tamtego opracowania dwa i pół roku temu. Czyli pas wyłączony dla autobusów jest tu zbędny, ponieważ przepustowości są wystarczające dla wszystkich użytkowników. Ale gdyby się tak zdarzyło, że natężenia wzrosną ponad prognozę jaką tu państwo przygotowali, to przecież w każdej chwili, zwykłą organizacją ruchu, można do takiego stanu dojść, czyli wydzielić prawe pasy wyłącznie dla autobusów, zostawiając pełny pas o [całym? - wypowiedź niewyraźna] przekroju dla pozostałej komunikacji. Także tu sprzeczności nie ma.

Sprzeczność jak najbardziej jest. Miały być pasy autobusowe, a nie ma. To jest chyba dość wyraźna sprzeczność. Znowu zabrakło jednak argumentów w postaci analiz, nawet o nich nie wspomniano, bo takich zapewne nigdy nie przeprowadzono (UM  w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej stwierdza, że nie przeprowadzono takich badań). Lekką ręką zrezygnowano z wytyczania pasów autobusowych na tej ulicy.

6 sierpnia br. odbyło się spotkanie prezydenta z radami osiedli. Na tym spotkaniu ponowiłem pytania o wydzielone pasy autobusowe na ulicach Bałtyckiej i Partyzantów. Tym razem odpowiedział p. Jan Friedberg, zapewniając, że w projekcie na obu ulicach są wytyczone pasy autobusowe. Jednocześnie potwierdził, że jest możliwe wykonanie pasów autobusowo-rowerowych, o których wspomniałem w dyskusji na forum konsultacji społecznych, przedstawiając możliwość zmieszczenia na ul. Partyzantów zarówno pasów autobusowych jak i drogi dla rowerów. Niestety, na tym samym spotkaniu, dyrektor MZDiM Paweł Jaszczuk zarzucił mi, że to ja chcę wybudować pasy autobusowe na Partyzantów, że to ja chcę wybudować tam ścieżki rowerowe. Dodał, że wymagałoby to wyburzenia części kamienic wzdłuż tej ulicy. Mój protest nie spotkał się z reakcją dyrektora, więc 11 sierpnia wysłałem pismo wyjaśniające, że zarówno pasy autobusowe jak i droga dla rowerów nie są moimi życzeniami, tylko zostały zaprojektowane w opracowaniach, na które z pewnością większy wpływ miał dyrektor MZDiM niż ja. Moja prośba o większą dbałość w formułowaniu wypowiedzi spotkała się z niecodzienną odpowiedzią dyrektora, której z grzeczności nie opublikuję.


W Krakowie na ul. B. Limanowskiego udało się wydzielić pas tramwajowy bez burzenia budynków.

Ul. Limanowskiego w Krakowie


Wracając do tematu pasów autobusowych na ul. Partyzantów, ponieważ nie przedstawiono żadnych istotnych powodów takiego rozwiązania, można jedynie domyślać się, że wynika to po części z braku funduszy. Prawdopodobnie pasy autobusowe na Partyzantów miały być tym dla tej ulicy, czym będzie tramwaj na ul. Kościuszki dla budowy ul. Obiegowej - uzasadnieniem. Ponieważ z projektu "tramwajowego" pieniędzy na Partyzantów nie wystarczy (pochłonie je m.in. bezsensowna budowa przejścia podziemnego w centrum miasta), to w projekcie przebudowy z nich zrezygnowano. Takie uzasadnienie zdaje się potwierdzać artykuł z internetowego wydania Gazety Olsztyńskiej, z 1 grudnia br., w którym znajdujemy wypowiedź prezydenta Grzymowicza:

Prośba o dodatkowe środki dotyczy też przebudowy dwóch ulic: Partyzantów i Bukowskiego. Każda z nich zostałaby zmodernizowana za około 20 milionów złotych. Na Partyzantów miałby powstać wydzielony pas dla autobusów. — To bardzo istotne rozwiązanie, ponieważ tą ulicą jeżdżą autobusy 11 z 33 miejskich linii — wyjaśnia Piotr Grzymowicz.

Ponieważ pojawiła się szansa na sfinansowanie przebudowy ul. Partyzantów ze środków unijnych przeznaczonych na rozwój transportu zbiorowego, to idea pasów autobusowych na tej ulicy powróciła niczym bumerang. Miejmy nadzieję, że projekt uzyska dofinansowanie, bo przeciwnym przypadku grozi nam kolejna likwidacja niewybudowanych przecież jeszcze pasów autobusowych.


Jak zmieniała się sytuacja na ul. Partyzantów

25 maja 2005 - pojawiają się pasy - wprowadza je zmiana „Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004-2013".

maj 2009 - potrzebę wytyczenia pasów potwierdza Studium wykonalności dla projektu: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”.

24 czerwca 2010 - pasy znikają - zaprezentowano projekty modernizacji ulicy.

29 czerwca 2010 - w czasie konsultacji społecznych prezydent oraz wicedyrektor MZDiM stwierdzają, że nie ma potrzeby wytyczania pasów autobusowych.

8 lipca 2010 - powrót pasów - UM odpisuje na wniosek o dostęp do IP: „Aktualna koncepcja wytyczenia wydzielonych pasów autobusowych znajduje się w studium wykonalności projektu (maj 2009 r) na stronie www.tramwaje.olsztyn.eu ”.

6 sierpnia 2010 - pasy znowu są passé - na spotkaniu z radami osiedli dyrektor Jaszczuk zarzucił mi, że to ja chcę pasy (może i chcę, ale przede wszystkim mówią o tym dokumenty) i stwierdził, że ich budowa wymagałaby wyburzenia kamienic wzdłuż ulicy.

24 listopada 2010 - GO publikuje listę ulic, na których w ramach projektu "tramwajowego" mają być wytyczone pasy autobusowe - brak na tej liście ul. Partyzantów.

1 grudnia 2010 - GO zapowiada triumfalny powrót pasów autobusowych na ul. Partyzantów.

Ciekawie by było gdyby buspasy wybudowali w systemie BRT tak jakw Kurytybie :) Ale chyba władze miasta i społeczeństwo nie dorosło jeszcze do tak rewolucyjnych rozwiązań.

Dlaczego panie Borysie nie pokaże nam pan tej niecodziennej odpowiedzi dyrektora MZDiM?

Może kiedyś przyjdzie na to pora :) Odpowiedź niestety nie była ani trochę merytoryczna, a ja jednak wolę dyskusję, z której może coś wyniknąć. Poza tym jak tajemniczo to brzmi! ;)

Sprawy na platformie konsultacji przybrały kierunek ku katastrofie...

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

9 + 5 =
Rozwiąż proste zadanie matematyczne i wpis wynik podanego działania. Np. 1 +3 = 4