Piesi w mieście. Część I - zdarzenia drogowe z udziałem pieszych.

 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links_related.module on line 197.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links_related.module on line 433.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links.inc on line 1450.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links.inc on line 1450.
Etykiety:  

Statystyki zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w 2009 roku.

Tabliczka T14 - wypadki z udziałem pieszych.Tym artykułem rozpoczynam serię publikacji dotyczących sytuacji pieszych w Olsztynie. Bezpośrednią przyczyną powstania tej serii jest lekceważenie pieszych jako równoprawnych użytkowników miasta.

Pierwszym etapem rozważań jest bezpieczeństwo pieszych w świetle policyjnych statystyk. 11 lutego br. wystąpiłem do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie o dane dotyczące zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w Olsztynie w 2009 roku. W artykule prezentuję podstawowe dane.

Dane ogólne

Z analizy przysłanych danych wynika, że w 2009 roku doszło do 166 zdarzeń z udziałem pieszych, w tym 76 kolizji i 90 wypadków, w których zginęły 2 osoby a 100 zostało rannych.

Miejsce zdarzeń

Spośród wszystkich zdarzeń 89 miało miejsce na przejściu dla pieszych, 9 na chodniku lub drodze dla pieszych a 1 na poboczu drogi. Pozostałe 67 zdarzeń wydarzyło się poza ww. miejscami. Zatem, nieco ponad połowa (53,6%) zdarzeń miała miejsce na przejściu dla pieszych. Zdarzenia na przejściach dla pieszych miały zdecydowanie bardziej negatywne konsekwencje: liczba rannych w tych zdarzeniach, w stosunku do ogółu rannych w zdarzeniach z udziałem pieszych, sięgnęła 62%. Przy ocenie powyższych wskaźników należy uwzględnić, że piesi przekraczają jezdnię głównie na przejściach dla pieszych.

Wyk. 1. Miejsca zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.Miejsca zdarzeń drogowych z udziałem pieszych

Sprawcy

Policyjne statystyki wskazują kierowców jako głównych sprawców zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W 2009 roku byli oni winni 102 zdarzeń (tj. 61,5%), w których zostały ranne 71 osoby (71% ogółu rannych w zdarzeniach z udziałem pieszych) a jedna zmarła. Piesi winni byli 57 zdarzeń (34,3%), w których rannych zostało 28 osób. W 4 zdarzeniach (2,4%) sprawca pozostał nieustalony, a w 3 zdarzeniach (1,8%) policyjne statystyki sprawcę opisują jako "inny". W przypadku zdarzeń drogowych, do których doszło na przejściu dla pieszych, kierowcy byli sprawcami 61 zdarzeń (68,5%), piesi 24 (27%), nie ustalono sprawców w 3 zdarzeniach (2,4%) oraz wskazano "innego" sprawcę w 1 zdarzeniu (1,1%). 49 osób (79%) zostało rannych na przejściach dla pieszych w wyniku zdarzenia spowodowanego przez kierowców.

Wyk. 2. Sprawcy zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - na przejściach dla pieszych.Sprawcy zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - na przejściach dla pieszych

Przyczyny

Wśród głównych przyczyn zdarzeń drogowych, które miały miejsce na przejściach dla pieszych, statystyki wskazują na:

 • nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych - 50 zdarzeń (56,2%), skutkujące 42 osobami rannymi (67,7%) i jedną zabitą;
 • nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem - 18 (20,2%), skutkujące 8 rannymi (12,9%), oraz
 • nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu - 10 (11,2%), skutkujące 6 rannymi (9,7%).

Pozostałe przyczyny zestawiono w tabeli na końcu artykułu.

Czas zdarzeń

Największa liczba zdarzeń z udziałem pieszych ma miejsce jesienią oraz zimą:

 • październik - 24 (14,5%) - w tym miesiącu zanotowano także największą liczbę rannych - 16 (16%);
 • listopad - 21 (12,7%);
 • grudzień - 15 (9%).

Wyższą niż średnia (13,83) liczbę zdarzeń zanotowano także w marcu i wrześniu - po 14 zdarzeń (8,4%). Po jednej osobie zginęło w styczniu i listopadzie. Najmniej zdarzeń miało miejsce w maju, lipcu oraz sierpniu - po 10 (6%).

W przekroju dobowym, w przedziałach godzinowych, najwięcej zdarzeń ma miejsce w godzinach 14 - 15: 19 zdarzeń (11,4%). W pozostałych przedziałach godzinowych liczba zdarzeń nie przekroczyła 10%. Zdarzenia miały miejsce w każdym z przedziałów, a zatem przez całą dobę. Najmniej zdarzeń zaszło między północą a godziną pierwszą - 1 (0,6%), w którym nie było rannych.

Wyk. 3. Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w rozbiciu miesięcznym.Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w rozbiciu miesięcznym

Wnioski

Na podstawie powyższych informacji można wysnuć wniosek, że piesi w Olsztynie nie są należycie chronieni. Zwraca uwagę duża liczba zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, które miały miejsce na przejściach dla pieszych - 53,6%, skutkujących aż 62% rannych. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że przejścia charakteryzują się zwiększonym ruchem pieszych w stosunku do pozostałych miejsc przekraczania jezdni.

Niepokojące jest, że za aż 61,5% zdarzeń z udziałem pieszych odpowiadają kierowcy. Dla zdarzeń mających miejsce na przejściach dla pieszych udział ten dochodzi do 68,5% przy winie pieszych orzeczonej jedynie w 27% przypadków. Stawia to pod znakiem zapytania teorię o szkodliwym działaniu przejścia dla pieszych, które wywołuje u pieszych błędne poczucie bezpieczeństwa. Statystyki pokazują, że piesi są sprawcami mniejszej liczby zdarzeń na przejściach dla pieszych niż poza nimi.

Niepokojące jest, że zarówno liczba zdarzeń jak i rannych jest większa na przejściach dla pieszych. Należy określić przyczyny tego stanu rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że sprawcami większości zdarzeń są kierowcy.

Najwięcej zdarzeń z udziałem pieszych ma miejsce jesienią. W ciągu dwóch miesięcy - w październiku i listopadzie - miało miejsce 27,1% zdarzeń, w których zostało rannych 28% rannych. Warto zauważyć, że oba wypadki ze skutkiem śmiertelnym miały miejsce o zmroku - w styczniu i listopadzie, w godzinach 7-8 oraz 19-20. Jednym z powodów zwiększonej liczby zdarzeń w miesiącach jesiennych może być pogorszenie pogody, skutkujące zmniejszeniem widoczności oraz wydłużeniem drogi hamowania.

Tabele ze statystykami zdarzeń drogowych z udziałem pieszych

Tab. 1. Zdarzenia z udziałem pieszych w 2009 roku.
Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji Liczba zdarzeń
90 2 100 76 166

 

Tab. 2. Miejsce zdarzeń z udziałem pieszych.
Miejsce Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji Liczba zdarzeń
Chodnik, droga dla pieszych 3 0 4 6 9
Pobocze 1 0 1 0 1
Przejście dla pieszych 53 1 62 36 89
Pozostałe 33 1 33 34 67
Razem 90 2 100 76 166

 

Tab. 3. Sprawcy zdarzeń z udziałem pieszych - ogółem.
Sprawca Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji Liczba zdarzeń
Piesi 28 0 28 29 57
Kierowcy 61 2 71 41 102
Inne 0 0 0 3 3
Nieustalone 1 0 1 3 4
Razem 90 2 100 76 166

 

Tab. 4. Sprawcy zdarzeń z udziałem pieszych - na przejściach dla pieszych.
Miejsce Liczba wypadkow Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji Liczba zdarzeń
Piesi 12 0 12 12 24
Kierowcy 40 1 49 21 61
Inne 0 0 0 1 1
Nieustalone 1 0 1 2 3
Razem 53 1 62 36 89

 

Tab. 5. Przyczyny zdarzeń z udziałem pieszych - na przejściach dla pieszych.
Sprawca Zachowanie Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji Liczba zdarzeń
Kierowcy Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych 33 1 42 17 50
Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 6 0 6 4 10
Wjazd przy czerwonym świetle 1 0 1 0 1
Piesi Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 8 0 8 10 18
Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 2 0 2 1 3
Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 1 0 1 1 2
Zatrzymanie, cofnięcie się 1 0 1 0 1
Inny Inne 0 0 0 1 1
Nieustalony Nieustalone 1 0 1 2 3
razem 53 1 62 36 89

 

Tab. 6. Zdarzenia z udziałem pieszych w rozbiciu na dni tygodnia - ogółem.
Dzień Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji Liczba zdarzeń
Poniedziałek 20 1 21 7 27
Wtorek 17 1 24 10 27
Środa 11 0 11 10 21
Czwartek 9 0 9 27 36
Piątek 16 0 18 11 27
Sobota 10 0 10 7 17
Niedziela 7 0 7 4 11
razem 90 2 100 76 166

 

Tab. 7. Zdarzenia z udziałem pieszych w przekroju dobowym - ogółem.
Przedział godzinowy Liczba wypadkow Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji Liczba zdarzeń
00 - 00.59 0 0 0 1 1
06 - 06.59 2 0 2 1 3
07 - 07.59 7 1 6 4 11
08 - 08.59 2 0 2 0 2
09 - 09.59 4 0 6 3 7
10 - 10.59 6 0 8 5 11
11 - 11.59 6 0 8 8 14
12 - 12.59 6 0 6 4 10
13 - 13.59 8 0 8 5 13
14 - 14.59 9 0 10 10 19
15 - 15.59 6 0 8 6 12
16 - 16.59 12 0 12 4 16
17 - 17.59 4 0 4 11 15
18 - 18.59 5 0 5 6 11
19 - 19.59 7 1 9 3 10
20 - 20.59 3 0 3 2 5
21 - 21.59 1 0 1 1 2
22 - 22.59 1 0 1 1 2
23 - 23.59 1 0 1 1 2
razem 90 2 100 76 166

 

Tab. 8. Zdarzenia z udziałem pieszych w rozbiciu na miesiące - ogółem.
Miesiąc Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji Liczba zdarzeń
Styczeń 9 1 8 4 13
Luty 4 0 6 7 11
Marzec     7 0 9 7 14
Kwiecień 6 0 8 5 11
Maj 6 0 7 4 10
Czerwiec 4 0 4 9 13
Lipiec 5 0 6 5 10
Sierpień 4 0 4 6 10
Wrzesień 8 0 10 6 14
Październik 14 0 16 10 24
Listopad 13 1 12 8 21
Grudzień 10 0 10 5 15
razem 90 2 100 76 166

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

3 + 1 =
Rozwiąż proste zadanie matematyczne i wpis wynik podanego działania. Np. 1 +3 = 4