Dokumenty strategiczne, studia, programy, plany

  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links_related.module on line 197.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links_related.module on line 433.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links.inc on line 1450.

Na tej stronie zamieszczam studia, plany, projekty, programy i inne dokumenty strategiczne dotyczące szeroko rozumianej komunikacji miejskiej.

Opublikowane tutaj dokumenty zostały udostępnione przez właściwe jednostki organizacyjne w internecie lub na złożony przeze mnie wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Zapraszam do zgłaszania w komentarzach do tego wpisu dokumentów, które warto udostępnić.

SPIS DOKUMENTÓW:

Transport zbiorowy

Rowery

Inne, ogólne

 

Koncepcja budowy rekreacyjnych dróg rowerowych na terenie miasta Olsztyna

Zamawiający: Urząd Miasta Olsztyn
Wykonawca: WYG International – Zielone Mazowsze
Data: 2009

Koncepcja rekreacyjnych dróg rowerowych - Tom I [6 443 KB]

Koncepcja rekreacyjnych dróg rowerowych - Tom II [201 KB]

Koncepcja rekreacyjnych dróg rowerowych - Tom III [363 KB]

Aneks - Raport z konsultacji spolecznych [395 KB]

Zbiorcze zestawienie kosztow [22 KB]

Załączniki
Rys. 1. Koncepcja przebiegu dróg rowerowych
[9 692 KB]
Zał. 1. Przegląd MPZP
[2 409 KB]
Zał. 2. Zdarzenia 2006 - 2008
[109 KB]
Zał. 3. Ścieżki istniejące
[315 KB]
Zał. 4. Planowany system dróg rowerowych
[346 KB]
Zał. 5. Potoki 2009
[236 KB]
Zał. 6. Potoki - prognoza 2015
[170 KB]
Zał. 7. Potoki - prognoza 2020
[178 KB]
Zał. 8. Potoki - prognoza 2025
[184 KB]
Zał. 9. Potoki - prognoza 2025 MAX
[191 KB]
Zał. 10. Parkingi Bike&Ride
[242 KB]

 

Program budowy układu dróg rowerowych na terenie miasta Olsztyna

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie
Wykonawca: WYG International – Zielone Mazowsze
Data: 2009

Tom I - koncepcja dróg rowerowych [6 735 KB]

Rysunki wielkoformatowe
Rys. 1. Koncepcja przebiegu dróg rowerowych
[5 459 KB]
Rys. 2.1. Koncepcja szczegółowa (północ)
[17 599 KB]
Rys. 2.2. Koncepcja szczegółowa (centrum)
[56 339 KB]
Rys. 2.3. Koncepcja szczegółowa (południe)
[4 718 KB]
Rys. 3.1. Koncepcja szczegółowa (pl. gen. Józefa Bema)
[1 045 KB]
Rys. 3.2. Koncepcje skrzyżowań (ciąg ul. Mickiewicza)
[646 KB]
Rys. 3.3. Koncepcja szczegółowa (pl. Roosevelta)
[462 KB]
Rys. 3.4. Koncepcja szczegółowa (Wojska Polskiego x Jagiellońska)
[197 KB]

Załączniki
Zał. 1. Przegląd miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [2 409 KB]
Zał. 2. Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów 2006-2008 [205 KB]
Zał. 3. Istniejące drogi rowerowe - schemat [309 KB]
Zał. 4. Planowany system dróg rowerowych w Olsztynie - schemat [274 KB]
Zał. 5. Wymagane szerokości dróg rowerowych w Olsztynie - schemat [226 KB]
Zał. 6. Potoki ruchu rowerowego (2009)
[232 KB]
Zał. 7. Prognoza ruchu rowerowego 2015 - średnia tygodniowa
[164 KB]
Zał. 8. Prognoza ruchu rowerowego 2020 - średnia tygodniowa [171 KB]
Zał. 9. Prognoza ruchu rowerowego 2025 - średnia tygodniowa [178 KB]
Zał. 10. Prognoza ruchu rowerowego 2025 - maksumum tygodniowe [184 KB]
Zał. 11. Prognoza ruchu rowerowego - obliczenia
[64 KB]
Zał. 12. Lokalizacje parkingów Bike&Ride
[232 KB]

Tom II - program budowy dróg rowerowych [280 KB]

Zał. 1. Program budowy dróg rowerowych w Olsztynie 2010-2016 [447 KB]
Zał. 2. Zbiorcze zestawienie kosztów
[91 KB]

Tom III - analizy wariantów, uzgodnienia [660 KB]

Rys. 1. Analiza wariantów: Piłsudskiego - Wysoka Brama [4 269 KB]
Rys. 2. Analiza wariantów: Kołodrom, Krasickiego
[1 553 KB]


Standardy techniczne infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych miasta Olsztyna.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Wykonawca: Elżbieta Mildner
Data: 2009

Standardy techniczne infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych miasta Olsztyna. [784 KB]


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna

Wykonawca: Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Olsztyna
Data: 2010
Uchwała: Uchwała nr LXII/724/2010 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna

uchwała w Biuletynie Informacji Publicznej
załączniki do uchwały (treść Studium, rysunki) na serwerze Urzędu Miasta


Studium wykonalności dla projektu: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”

Zamawiający: Miasto Olsztyn
Wykonawca: International Management Services Spółka z o.o., Kraków
Jan Friedberg, Projektowanie dróg i doradztwo w zarządzaniu, Wieliczka

Data: 2009

Raport Etapu I: Analiza oddziaływania i wykonalności. Wersja 2, po konsultacji w Urzędzie Miejskim [4 578 KB]

Raport Etapu II: Analiza kosztów i korzyści [651 KB]

Raport Etapu III: Studium wykonalności Projektu (na stronie Urzędu Miasta) [21 431 KB]

Rysunki (na stronie Urzędu Miasta: http://tramwaje.olsztyn.eu/)
Koncepcja wydzielonych pasów autobusowych - rysunek zbiorczy [8 646 KB]
Koncepcja wydzielonych pasów autobusowych - układ plansz [713 KB]
Koncepcja wydzielonych pasów autobusowych część A-1 [1 962 KB]
Koncepcja wydzielonych pasów autobusowych część A-2 [3 638 KB]
Koncepcja wydzielonych pasów autobusowych część A-3 [3 555 KB]
Koncepcja wydzielonych pasów autobusowych część A-4 [1 691 KB]
Koncepcja przebiegu tras tramwajowych - rysunek zbiorczy [10 478 KB]
Koncepcja przebiegu tras tramwajowych - układ plansz [580 KB]
Koncepcja przebiegu tras tramwajowych część T-1 [1 177 KB]
Koncepcja przebiegu tras tramwajowych część T-2 [1 618 KB]
Koncepcja przebiegu tras tramwajowych część T-3 [1 586 KB]
Koncepcja przebiegu tras tramwajowych część T-4 [3 192 KB]
Koncepcja przebiegu tras tramwajowych część T-5 [2 477 KB]
Koncepcja przebiegu tras tramwajowych część T-6 [4 869 KB]
Koncepcja przebiegu tras tramwajowych część T-7 [413 KB]


Badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Olsztyna. Główne wyniki badania.

Zamawiający: Miasto Olsztyn
Wykonawca: PBS DGA Sp. z o.o.
Data: 2006

Badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Olsztyna. Główne wyniki badania. Główne wyniki badania [418 KB]


Aktualizacja Studium Komunikacyjnego dla miasta Olsztyna

Zamawiający: Miasto Olsztyn
Wykonawca: Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Zespół Planowania Miejscowego i Komunikacji
Data: 2009

Aktualizacja Studium Komunikacyjnego Dla Miasta Olsztyna [5 089 KB]

Rys. 1. Węzeł dróg zewnętrznych [w treści opracowania]
Rys. 2. Podział miasta na rejony i sektory komunikacyjne
[264 KB]
Rys. 3. Więźba ruchu wewnętrznego – rok 2020
[801 KB]
Rys. 4. Więźba ruchu tranzytowego – rok 2020
[382 KB]
Rys. 5. Scenariusz „nic nie robić”, suma ruchu na rok 2020
[22 KB]
Rys. 6. Scenariusz „nic nie robić”, przekroczenia przepustowości na rok 2020
[20 KB]
Rys. 7. Schemat układu komunikacyjnego na rok 2020
[500 KB]
Rys. 8. Obciążenie sieci sumą ruchu na rok 2020 – scenariusz I
[23 KB]
Rys. 9. Przekroczenia przepustowości na rok 2020 – scenariusz I
[20 KB]
Rys. 10. Obciążenie sieci sumą ruchu na rok 2020 – scenariusz II
[23 KB]
Rys. 11. Przekroczenia przepustowości na rok 2020 – scenariusz II
[20 KB]
Rys. 12. Więźba ruchu wewnętrznego – rok 2030
[801 KB]
Rys. 13. Więźba ruchu tranzytowego – rok 2030
[382 KB]
Rys. 14. Scenariusz „nic nie robić”, suma ruchu na rok 2030
[22 KB]
Rys. 15. Scenariusz „nic nie robić”, przekroczenia przepustowości na rok 2030
[20 KB]
Rys. 16. Schemat układu komunikacyjnego na rok 2030
[907 KB]
Rys. 17. Obciążenie sieci sumą ruchu na rok 2030 – scenariusz I
[25 KB]
Rys. 18. Przekroczenia przepustowości na rok 2030 – scenariusz I
[22 KB]
Rys. 19. Obciążenie sieci sumą ruchu na rok 2030 – scenariusz II
[25 KB]
Rys. 20. Przekroczenia przepustowości na rok 2030 – scenariusz II
[21 KB]
Rys. 21. Schemat podstawowego układu ścieżek rowerowych
[824 KB]

Układ 2009 [495 KB]
Układ 2020
[495 KB]
Układ 2030
[497 KB]


Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004-2013 (2004)

Zamawiający: Miasto Olsztyn
Wykonawca: zespół autorski w składzie: dr Krzysztof Grzelec, mgr Marcin Gromadzki, prof dr hab. Olgierd Wyszomirski
Data: 2009

Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004-2013.
(tekst ujednolicony)

Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004-2013.
(uchwały)

Uchwała Nr XXXV/441/04 Rady Miasta Olsztyn Z dnia 27 października 2004 roku w  sprawie uchwalenia "Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004-2013"

Uchwała Nr XLV/600/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian „Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004 – 2013”

Uchwała Nr XLVIII/652/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia  24 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian „Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004 – 2013”

Uchwała Nr LV/749/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmian „Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004 – 2013”


Badanie opinii publicznej pn. Mieszkańcy Olsztyna 2010

Zamawiający: Miasto Olsztyn
Wykonawca: Instytut Badań i Analiz, Olsztyn
Data: 2010

Badanie opinii publicznej pn. Mieszkancy Olsztyna 2010

 


dięki z zbiór informacji, kawał dobrej roboty,

jesteś wielki! tego właśnie szukałem, wszystko czego potrzebuje jest na Twojej stronie ,a do tego pięknie zebrane ;-)

Podziwiam chęć dokonania takiego zbioru! pozdrawiam!

To wszystko powinno być zamieszczone w BIPach...

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

13 + 2 =
Rozwiąż proste zadanie matematyczne i wpis wynik podanego działania. Np. 1 +3 = 4