Zmiana przepisów dotyczących przewozu instrumentów muzycznych.

  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links_related.module on line 197.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links_related.module on line 433.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links.inc on line 1450.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/www/b/kmo.borol.net/htdocs/sites/all/modules/links/links.inc on line 1450.
Etykiety:  

Opisywana poprzednio afera gitarowa prawdopodobnie skończy się korzystną zmianą przepisów. Już na najbliższej sesji, 31 marca, z tym trudnym zadaniem zmierzą się olsztyńscy radni.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta możemy znaleźć projekt uchwały zmieniającej ww. przepisy. Czytamy w niej:

 

W Taryfie opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym stanowiącej załącznik do uchwały Nr LXIII/807/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym, zmienionej uchwałami: Nr VIII/63/07 Rady Miasta Olsztyn  z dnia 28 marca 2007 r., Nr XXIII/283/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 lutego 2008 r. oraz Nr XXX/364/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
W § 3 ust.2 pkt. 5. otrzymuje brzmienie:
„5) instrumentów muzycznych i sztalug.”

Tym samym zniknąć ma ograniczenie:

„(…) przewożonych przez uczniów i studentów szkół muzycznych, plastycznych oraz na zajęcia pozalekcyjne, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej”

Poza samą treścią uchwały ciekawe jest uzasadnienie projektu uchwały:

Nowoczesne europejskie miasto powinno stwarzać młodym ludziom odpowiedni klimat dla ich rozwoju. Istotnym aspektem jest rozwój muzyczny i doskonalenie umiejętności artystycznych. Młodzi ludzie w codziennym życiu napotykają na wiele barier, utrudniających wszechstronny rozwój. Jedną z takich przeszkód stanowi obowiązek uiszczania opłat za przewóz instrumentów muzycznych i sztalug przez osoby nie będące uczniami lub studentami. Regulacja ta wydaje się krzywdząca dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności poza szkołą. Przychody z owych opłat nie stanowią istotnej części budżetu MPK, dlatego też zniesienie opłat nie spowoduje pogorszenia się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.  Nieprzychylne młodym osobom przepisy powinny być zniesione, a w perspektywie lat ta drobna zmiana przepisów może przynieść Olsztynowi wiele korzyści.

Piękne słowa, ale brak konkretów. Może i dobrze, bo przy okazji wyszłoby na jaw jak głupie przepisy uchwalono poprzednim razem.

Szkoda, że radni nie przeanalizowali całości sprawy. Widocznie do zwiększenia aktywności radnych konieczny jest wniosek złożony w obecności mediów. To daje jasny przekaz: inicjatywy ze strony radnych nie należy się spodziewać. Poza wspomnianymi przeze mnie innymi błędami w zmienianej uchwale należało przy okazji rozważyć likwidację opłat za przewóz bagażu. Proponowana na środową sesję zmiana rozwiąże jeden z problemów, w dodatku marginalny. Nie oznacza to, że jest to problem nieistotny – ważne, że jest to zaledwie skrawek tego, czym radni powinni się zająć.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

3 + 5 =
Rozwiąż proste zadanie matematyczne i wpis wynik podanego działania. Np. 1 +3 = 4